Välkommen till Skolor Falu kommun ambulerande

Östra Hamngatan 1, 79171 Falun


Välkommen att parkera på parkeringområdena vid skolor inom Falu kommun.
Parkeringstillståndet gäller på valfri ledig oreserverad plats utan motorvärmare på skola inom Falu kommun och är giltligt vardagar kl 08-18. Övrig tid är parkering avgiftsfri och tillåten på ledig plats utifrån gällande parkeringsregler för området.
Parkeringstillståndet registreras digitalt och inget fysiskt tillstånd i framrutan behövs.
Vid frågor kontakta minparkering@falup.se eller 023-6635362.

Oreserverad ambulerande p-plats
115 SEK / Månad

Avser parkering på oreserverad plats utan motorvärmare, vardagar kl 08-18.

HYR